X
Wij gebruiken cookies om uw webervaring te personaliseren en onze websites te verbeteren. Voor meer informatie over cookies, hoe we deze gebruiken en hoe u deze kunt verwijderen, zie onze Cookie Verklaring. Door deze site te blijven gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies.
Krijg realtime kaarten, routebeschrijvingen, en informatie over tankstations met de Fuel Finder app van Esso Brandstofzoeker app voor iOS-apparaten Google Play Esso Fuel Finder

Fuel Finder Privacyverklaring.


Datum Overeenkomst en Versie:
DATUM VAN DE LAATSTE HERZIENING 22 februari 2016
OVEREENKOMST VERSIE NR.: 1.0


1. Inleiding


Exxon Mobil Corporation en zijn aangesloten maatschappijen ('ExxonMobil') waarderen uw belangstelling voor de Fuel Finder Applicatie ('App') en Website ('Website’). Uw privacy is belangrijk voor ons en wij willen dat u weet welke informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, we over u verzamelen en hoe we deze informatie gebruiken. Persoonlijke Informatie is informatie die zou kunnen toelaten de identiteit van een bepaald persoon vast te stellen, met inbegrip van namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers. Het IP-adres van uw toestel en uw gebruik van een browser (zoals vastgelegd door cookies en andere opsporingsfaciliteiten op uw toestel) kunnen ook als Persoonlijke Informatie worden beschouwd als ze kunnen worden gebruikt om uw identiteit vast te stellen.

2. Houder van persoonsgegevens


De persoonlijke informatie die via de App en de Website worden verzameld, worden beheerd door Exxon Mobil Corporation en zijn aangesloten maatschappijen. Als u vragen heeft over deze Privacyverklaring, kunt u contact opnemen met het Data Privacy Office van ExxonMobil op het volgende adres:

ExxonMobil
T.a.v. Data Privacy Office
Esso Petroleum Company, Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
Verenigd Koninkrijk
KT22 8UX
Data Privacy Office e-mail

3. Uw Persoonlijke Informatie


3.1 We verzamelen de volgende informatie via de App: i. ExxonMobil verzamelt informatie, met inbegrip van Persoonlijke Informatie, over gebruikers van de App. Deze informatie bevat uw geografische plaatsbepaling en exacte positie, het besturingssysteem van uw toestel, het soort toestel dat u gebruikt, het IP-adres van uw toestel en informatie over de manier waarop u de App gebruikt ('Toestelinformatie').

ii. Bovendien slaat ExxonMobil informatie op over de instellingen van de App. U kunt bepaalde instellingen handmatig instellen en bewaren in de ExxonMobil App, zoals het land waar u woont, uw voorkeurstaal, uw keuze voor kilometers of mijlen, uw favoriete Exxon, Mobil en Esso benzinestations en andere instellingen ('Gebruikersinstellingen').

iii. U zal eveneens bepaalde zaken, zoals commentaren, cijfers en recensies in de App kunnen invoeren, posten, opgeven of ernaar linken ("Gebruikersinhoud").

3.2 We verzamelen de volgende informatie via de Website:

i. Als iemand de Website bezoekt, verzamelen onze webservers automatisch informatie waardoor de Website met de computer van de bezoeker kan communiceren tijdens het bezoek. We gebruiken ook informatie zoals het aantal bezoeken aan de Website, welk deel van de Website bezoekers kiezen, het IP-adres (het internetadres toegekend aan uw computer door uw Internet provider), het domeintype, het browsertype (bv. Firefox, Chrome of Internet Explorer), de begin- en eindtijd van de sessie, de datum en de tijd. Deze informatie valt onder de definitie 'Toestelinformatie'.

ii. We slaan ook Gebruikersinhoud op die u via de Website verstrekt

3.3 Lees artikel 4 en 5 hieronder om te vernemen hoe we deze informatie gebruiken.

3.4 Lees artikel 6 om te vernemen hoe we uw informatie verzamelen.

4. Hoe wij uw Persoonlijke Informatie gebruiken

ExxonMobil gebruikt de Toestelinformatie, Gebruikersinstellingen, en Gebruikersinhoud teneinde

(i). u te adviseren over de dichtstbijzijnde benzinestations van Exxon, Mobil en Esso,

(ii). u meer op maat gemaakte diensten aan te bieden, voor een meer efficiënt gebruik van de App of Website (bijvoorbeeld, de App kan bepaalde Toestelinformatie gebruiken om bepaalde instellingen automatisch in te stellen, zoals het land waar u woont en de taal die u plaatselijk gebruikt),

(iii). ExxonMobil toe te laten samengestelde en geanonimiseerde data m.b.t. het gebruik van de App en de Website te verzamelen, teneinde inzicht te krijgen in het gebruik, de populariteit en de gebruikersvriendelijkheid van (delen van) de App en de Website,

(iv). in het algemeen onze producten, diensten en informatietechnologie te kunnen verbeteren.

De App verzamelt enkel gegevens over uw geografische locatie en positie als deze geopend en geactiveerd is. In andere gevallen verzamelt de App geen informatie over de locatie.

We bewaren de Persoonlijke Informatie die u verstrekt gedurende de periode dat we diensten aan u leveren. Dit doen we zo lang als dit nodig is teneinde rapporten m.b.t. ondersteuning op te stelen en trendanalyses te maken.

Als u tijdens uw bezoek de App of Website personaliseert, een formulier invult, aan een wedstrijd meedoet of andere informatie aan ons verstrekt, aanvaardt u expliciet en vrijwillig dat wij die informatie zullen gebruiken om u producten of diensten te leveren, een rekening te sturen voor de door u aangevraagde producten en diensten, u te informeren over ExxonMobil producten en diensten waarvan we denken dat ze interessant zijn voor u, of anderszins met u te communiceren.

5. Marketing en promoties


ExxonMobil mag de informatie die het verzamelt van uw toestel gebruiken, via de App of de Website, om (i) wedstrijden en promoties aan te bieden en (ii) producten en diensten aan te bieden. Als u niet langer informatie over onze promotie- en marketingactiviteiten wenst te ontvangen, kunt u contact met ons opnemen via

ExxonMobil
T.a.v. Data Privacy Office
Esso Petroleum Company, Limited
Mail Point 5A
Ermyn Way
Leatherhead
Surrey
Verenigd Koninkrijk
KT22 8UX
Data Privacy Office e-mail

We zullen dan al het redelijke doen om ervoor te zorgen dat u dergelijke informatie niet meer ontvangt.

ExxonMobil verkoopt of distribueert uw informatie niet aan derden opdat zij hun producten en diensten aan u kunnen aanbieden.

6. Documenten of Codes die op uw Mobiele Toestel of Computer geplaatst zijn


6.1 We mogen documenten of code “trackers” op uw toestel opslaan als u de Website bezoekt of de App gebruikt. Met deze trackers heeft ExxonMobil toegang tot de gegevens die op het toestel zijn opgeslagen (Toestelinformatie, Gebruikersinhoud en/of Gebruikersinstellingen). Deze trackers gebruiken we om diensten aan u te leveren en om het gebruik van de App en de Website aan te passen aan uw behoeftes. Verder verkrijgen we hiermee analytische informatie over het gebruik van de App en de Website, zoals uitgelegd in artikel 4.

We ontvangen de informatie die is verzameld met de trackers in een samengevoegde en geanonimiseerde vorm. Dat betekent dat we u niet via deze gegevens kunnen identificeren.

6.2 De trackers die worden gebruikt als u onze Website bezoekt (meestal 'cookies' genoemd), kunnen geblokkeerd worden op uw toestel of hiervan verwijderd worden. Een cookie is een bestand waarin bepaalde gebruikersinformatie is opgeslagen die opnieuw wordt gebruikt als u de Website opnieuw bezoekt. U kunt de cookiefunctie in uw internetbrowser deactiveren (het 'help'scherm van uw internetbrowser geeft u hiertoe de nodige aanwijzingen). Opgelet: het deactiveren van de cookiefunctie kan gevolgen hebben voor het gebruiksgemak van de Website. Lees onze uitgebreide Cookieverklaring voor meer details over de cookies die we op uw computer hebben gezet.

6.3 Sommige van de trackers die worden gebruikt wanneer u gebruik maakt van de App kunnen buiten werking worden gesteld (zoals de Flurry Analytics, zie verder). Niet alle trackers kunnen echter worden geblokkeerd of verwijderd. Uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring geven aan dat u de trackers op uw toestel aanvaardt, en dat u toestaat dat de trackers uw toestel lezen en informatie over u en uw toestel overmaken aan ExxonMobil of aan derden.

6.4 De App en Website bevatten softwarecomponenten en diensten van derden. Deze softwarecomponenten en diensten van derden zijn afhankelijk van cookies en/of code die op uw toestel zijn geïnstalleerd om de gegevens die zijn opgeslagen op uw toestel te gebruiken. Deze worden gebruikt door ExxonMobil voor statistische en analytische doeleinden. Hierna volgt een beschrijving van de belangrijkste softwarecomponenten en diensten van derden die zijn opgenomen in de App en op de Website.

Met deze technologie kan ExxonMobil uw persoonlijke identiteit niet achterhalen. Alle informatie die door deze derden aan ExxonMobil wordt verstrekt, is geanonimiseerd en samengevoegd.

a) Flurry Analytics. De App bevat een softwareapplicatie/-dienst, 'Flurry Analytics' genaamd, waarmee ExxonMobil samengevoegde gegevens over trends in Appgebruik kan analyseren voor marktanalysedoeleinden. Algemeen werkt het zo dat de App bepaalde informatie aan Flurry verstrekt over uw gebruik van de App, met inbegrip van Toestelinformatie en Gebruikersinstellingen. Flurry analyseert die samengevoegde informatie zodat ExxonMobil betere producten en diensten aan zijn klanten kan leveren. De informatie verstrekt aan Flurry kan op verschillende manieren door Flurry worden gebruikt. Als u wil begrijpen hoe Flurry Analytics werkt, en welke precies de informatie is die door Flurry over u wordt verzameld en hoe het deze informatie gebruikt, dient u de Flurry Analytics Gebruiksvoorwaarden te lezen: http://www.flurry.com/analytics_tos.html (dit is een overeenkomst tussen Flurry en ExxonMobil). Het is echter belangrijk om deze overeenkomst te lezen want het gaat over u en deze is op u van toepassing ('eindgebruiker'). Zorg er ook voor dat u het privacybeleid van Flurry leest, dat u hier kunt vinden http://www.flurry.com/privacy-policy.html, dewelke afwijkt van de Privacyverklaring van ExxonMobil, zodat u begrijpt hoe Flurry uw gegevens voor zijn eigen doeleinden mag gebruiken (bijvoorbeeld om zijn eigen diensten te verbeteren). ExxonMobil is niet aansprakelijk voor het gebruik door Flurry van uw informatie voor zijn eigen doeleinden. Het is van belang dat u weet dat u ervoor kunt kiezen Flurry niet te gebruiken. Als u dat wilt, ga dan naar: http://www.flurry.com/user-opt-out.html

b) Apptentive. De App bevat een softwareapplicatie/dienst, Apptentive genaamd, waarmee ExxonMobil de feedback en opmerkingen van eindgebruikers kan bekijken om zo de App te verbeteren. Algemeen werkt het zo dat de App bepaalde Gebruikersinhoud (feedback door uzelf en andere eindgebruikers via de App overgemaakt) aan Apptentive overmaakt. Apptentive verstrekt deze informatie als geheel aan ExxonMobil zodat die betere producten en diensten aan zijn klanten kan leveren. De informatie verstrekt aan Apptentive kan door Apptentive op verschillende manieren worden gebruikt. (Apptentive zou de informatie voor eigen doeleinden kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om zijn eigen diensten te verbeteren). Als u wil begrijpen hoe Apptentive werkt, en welke precies de informatie is die door Apptentive over u wordt verzameld en hoe ze die gebruikt, dient u het Apptentive Privacybeleid te lezen, dat hier kan worden gevonden: http://www.apptentive.com/privacy/ en hetwelk afwijkt van de Privacyverklaring van ExxonMobil. De enige manier om Apptentive niet te gebruiken, is door geen feedback te geven via de App.

c) Google Analytics. De App en de Website bevatten een softwareapplicatie/-dienst, 'Google Analytics' genaamd, waarmee ExxonMobil de totale gebruikstrends van de App en de Website kan analyseren ten behoeve van marktanalyse. Algemeen werkt het zo dat de App of de Website bepaalde informatie aan Google verstrekken over uw gebruik van de App of de Website, met inbegrip van Toestelinformatie en Gebruikersinstellingen. Google analyseert deze informatie in zijn geheel, zodat ExxonMobil betere producten en diensten aan zijn klanten kan leveren. De informatie verstrekt aan Google kan op verschillende manieren door Google worden gebruikt. Als u wil begrijpen hoe Google Analytics werkt, en welke precies de informatie is die door Google over u wordt verzameld en hoe die wordt gebruikt, dient u de Google Analytics Gebruiksvoorwaarden te lezen: http://www.google.com/analytics/terms/us.html (dit is een overeenkomst tussen Google en ExxonMobil). Het is echter belangrijk om deze overeenkomst te lezen, want het gaat over u en deze is op u, als eindgebruiker, van toepassing. Lees ook zeker het Google Privacybeleid, dat u hier kunt vinden: http://www.google.com/policies/privacy/,dat afwijkt van de Privacyverklaring van Exxon, zodat u begrijpt hoe Google uw gegevens kan gebruiken (Google heeft de mogelijkheid om uw data voor eigen doeleinden te gebruiken, om bv. zijn eigen diensten te verbeteren). ExxonMobil is niet aansprakelijk voor het mogelijke gebruik door Google Analytics van uw informatie voor zijn eigen doeleinden. De enige manier om Google Analytics buiten werking te stellen, is de App te verwijderen en de Website niet meer te gebruiken.

d. Google Maps. De App en de Website maken gebruik van een softwareapplicatie/-dienst, 'Google Maps API for Business of 'Google Maps' genaamd. Google Maps kan eindgebruikers zoals u helpen bij het localiseren van Exxon, Mobil en Esso benzinestations door middel van de App of de Website, en biedt ook nog andere functies en diensten. Algemeen werkt het zo dat de App of Website Toestelinformatie en Gebruikersinstellingen, met inbegrip van de plaats waar u zich bevindt naar Google (inclusief cachedata) stuurt. Dit maakt het mogelijk voor Google om aan te geven, via de App of de Website, waar het dichtsbijzijnde Exxon, Mobil en Esso benzinestation is. Google kan de informatie die door de ExxonMobil App wordt verstrekt op deze manier en op verschillende andere manieren gebruiken (Google kan uw data gebruiken voor zijn eigen doeleinden, bijvoorbeeld om zijn eigen diensten te verbeteren). ExxonMobil is niet aansprakelijk voor het mogelijke gebruik door Google Maps van uw informatie voor zijn eigen doeleinden. Als u wil weten hoe Google deze informatie kan gebruiken, lees dan het Google Privacybeleid op http://www.google.com/policies/privacy/.

7. Hyperlinks


De Website en App bevatten links naar sites (bijvoorbeeld Facebook en Twitter) die geen eigendom zijn van ExxonMobil, noch door deze laatste worden beheerd of onderhouden. We kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor hun privacybeleid en hun praktijken, en we doen geen beweringen, noch geven we garanties m.b.t. de privacypraktijken van deze sites. We kunnen evenmin aansprakelijk worden gehouden voor het beleid en de praktijken van een website vanwaar u hebt doorgelinkt naar onze Website. We raden u aan om het privacybeleid van deze andere sites te controleren en contact op te nemen met de beheerder ervan als u zich zorgen maakt of vragen heeft.

8. Delen van informatie met aangesloten maatschappijen


Persoonlijke Informatie die door ExxonMobil wordt verzameld, mag worden overgemaakt aan haar verschillende afdelingen en aangesloten maatschappijen wereldwijd. Door het aanvaarden van de Gebruiksvoorwaarden en de Privacyverklaring, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze overdracht.

9. Delen van informatie met derden


Communiceren via het internet en u informatie, producten en diensten sturen via andere wegen impliceert noodzakelijkerwijs dat uw informatie langs derden passeert of door hen verwerkt wordt.

10. Dataoverdracht


Wij mogen de Persoonlijke Informatie die we over u verzamelen, overmaken aan landen anders dan het land waar de informatie oorspronkelijk werd verzameld. Die landen hebben wellicht niet dezelfde wetten inzake de bescherming van persoonsgegevens als het land waar u de informatie in eerste instantie hebt verstrekt. Als wij uw informatie aan andere landen overmaken, zullen wij die informatie beschermen zoals is beschreven in de huidige Privacyverklaring.

Als u zich in de EER of Zwitserland bevindt, voldoen wij aan de toepasselijke wettelijke voorschriften en bieden wij adequate bescherming van de overdracht van persoonlijke gegevens naar landen buiten de EER of Zwitserland. We hebben maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat de ontvangers van de persoonlijke gegevens uw gegevens afdoende beschermen. Deze maatregelen bevatten onder andere contractuele verplichtingen voor ontvangers om de persoonlijke gegevens te verwerken en beschermen in overeenstemming met modelcontractbepalingen ontwikkeld door de Europese Commissie.

11. Gevoelige informatie


ExxonMobil is niet op zoek naar gevoelige informatie van de bezoekers van onze Website of gebruikers van de App, tenzij dat wettelijk vereist is, bijvoorbeeld in verband met het werven en aannemen van medewerkers. Gevoelige informatie omvat bepaalde types van gegevens in verband met : ras of etnische origine, politieke standpunten, godsdienstige of andere levensovertuigingen, lidmaatschap van een vakbond, fysieke of geestelijke gezondheid, seksuele activiteiten of strafblad. We raden u aan dergelijke gevoelige informatie niet te verstrekken. Indien u echter dergelijke informatie verstrekt, gaat ExxonMobil ervan uit dat u daarmee uw uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven om deze data te gebruikenop de wijze zoals omschreven in huidige Privacyverklaring of op de plaats waar u deze informatie vrijgaf.

12. Uitstapmogelijkheid/beperken van informatie


U kunt een verzoek indienen om uw Persoonlijke Informatie te verwijderen of aan te passen door een e-mail te sturen naar de Data Privacy Afdeling . We zullen dan een redelijke poging doen om aan uw verzoek te voldoen. Het is daarbij nuttig voor ons om te weten in welke context u de Persoonlijke Informatie heeft verstrekt.

Als u inwoner bent van een land met een uitgebreide wetgeving op de bescherming van de persoonsgegevens, heeft u bepaalde rechten in verband met de informatie die we verzamelen, met inbegrip van het recht te weten welke Persoonlijke Informatie we verwerken, het recht om uw Persoonlijke Informatie te corrigeren en bij te werken, en het recht om uw toestemming voor het verwerken van uw Persoonlijke Informatie in te trekken.

13. Gebruiksvoorwaarden, berichten en aanpassingen


Elk geschil over privacy als gevolg van een bezoek aan onze Website of het gebruik van onze App is onderworpen aan huidige Privacyverklaring en de Gebruiksvoorwaarden, met inbegrip van de beperkingen op schadevergoeding en de toepasselijkheid van wettelijke bepalingen. We behouden ons het recht voor om deze Verklaring op elk moment te wijzigen zonder nadere berichtgeving.

In geval van grote wijzingen van huidige Privacyverklaring, zullen we deze wijzigingen op deze pagina publiceren en de wijzigingsdatum bovenaan de Privacyverklaring bijwerken. We raden u aan om onze Privacyverklaring regelmatig te consulteren op updates. Als u akkoord gaat met de wijzigingen, kunt u gewoon doorgaan met het gebruik van de App of de Website blijven bezoeken. Als u bezwaar heeft tegen een wijziging van onze voorwaarden, kunt u het gebruik van onze diensten staken en de App verwijderen.